przesuń do początku strony

wielkopolskie

14 CZE 2018

Wielkopolska: Podsumowanie cyklu spotkań „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Na zdjęciu goście honorowi konferencji
Konferencja
Na zdjęciu uczestnicy konferencji
Konferencja

Konferencja podsumowująca II edycję wielkopolskich spotkań z mieszkańcami wsi pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” odbyła się z udziałem posłów na Sejm RP i licznego grona przedstawicieli instytucji zajmujących się rolnictwem oraz służb uczestniczących w tym projekcie, w tym Państwowej Straży Pożarnej z terenu Wielkopolski. Gośćmi honorowymi byli minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pani Andżelika Możdżanowska, którzy przyjechali do Poznania, aby podsumować tegoroczną edycję. Spotkania z mieszkańcami wsi organizowane przez Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbywały się pod honorowym patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z woj. wielkopolskiego na czele z wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Rozpoczynając konferencję wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaznaczył, że spotkania odbywały się we wszystkich powiatach, a  ich celem było umożliwienie zdobycia informacji niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działalności rolnej w jednym miejscu bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

Zakres tematyczny spotkań obejmował wiele aspektów m.in. bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich, w tym podczas bezpieczeństwo podczas prac polowych (żniwa), przeglądy urządzeń i przewodów kominowych, grzewczych, wentylacyjnych, itp. Jak przebiegały spotkania w powiatach omówił dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztof Adamkiewicz podkreślając, że spotkania cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem. Kolejna edycja spotkań z mieszkańcami obszarów wiejskich będzie realizowane w następnym roku.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Alicja Borucka

wszystkie aktualności