do góry

Koperta i znaczek okolicznościowy z okazji 10-lecia PSP

Koperta i znaczek okolicznościowy z okazji 10-lecia PSP

4 maja 2002 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu opracowany przy współudziale Wydziału Informacji i Promocji znaczek pocztowy z okazji 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej wraz z kopertą Pierwszego Dnia Obiegu FDC i datownikiem okolicznościowym.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu, w sprzedaży była również koperta opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Koperta i znaczek okolicznościowy z okazji 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej

Wydawnictwa okolicznościowe