do góry

zachodniopomorskie

30 WRZ 2019

Ćwiczenia pk. „Jägerbrück 2019”

W dniach 27-29 września 2019 r. na terenie poligonu wojskowego Jägerbrück (Torgelow) w powiecie Vorpommern Greifswald odbyły się międzynarodowe ćwiczenia pod kryptonimem „Jägerbrück 2019” w zakresie gaszenia wielkoobszarowych pożarów lasów. Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie współdziałania Federalnej Służby THW z Państwową Strażą Pożarną z Polski we współpracy z powiatem Vorpommern-Greifswald i krajem związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim.

Scenariusz przewidywał: Po długotrwałej suszy na terenie całego kraju występuje duża ilość pożarów lasów. Siły i środki lokalne są niewystarczające, wymaga to uruchomienia pomocy z terenów sąsiednich. Zaopatrzenie wodne w bezpośrednim sąsiedztwie pożarów jest niewystarczające i nie zapewnia wymaganych ilości do gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Ze względu na zaistniałą sytuację w regionie, uruchomiona zostaje procedura ochrony ludności obejmująca współpracę transgraniczną.

W ćwiczeniach udział brały siły i środki z terenu województwa zachodniopomorskiego w liczbie 24 zastępów i 78 funkcjonariuszy, wchodzących w skład modułu GFFFV do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

30 WRZ 2019

Ćwiczenia pk. „Jägerbrück 2019”

W dniach 27-29 września 2019 r. na terenie poligonu wojskowego Jägerbrück (Torgelow) w powiecie Vorpommern Greifswald odbyły się międzynarodowe ćwiczenia pod kryptonimem „Jägerbrück 2019” w zakresie gaszenia wielkoobszarowych pożarów lasów. Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie współdziałania Federalnej Służby THW z Państwową Strażą Pożarną z Polski we współpracy z powiatem Vorpommern-Greifswald i krajem związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Kubiak, KW PSP Szczecin
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Kubiak, KW PSP Szczecin

 

 

 

wszystkie aktualności