do góry

zachodniopomorskie

14 STY 2020

Odprawa roczna KP PSP Choszczno

Odprawa roczna KP PSP Choszczno

13 stycznia 2020 roku odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie,w naradzie uczestniczyli: Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu MSWiA, nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie, bryg. Marek Popławski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie, insp. Kazimierz Piotrowski – Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie,Paweł Szuber – Wicestarosta Powiatu choszczeńskiego, Aneta Kołuda – Wójt Bierzwnika, Andrzej Chmielewski – Burmistrz Drawna, Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna, Mirosław Kluk – Burmistrz Pełczyc, Wiesław Łoński – Burmistrz Recza, ks. kan. Karol Wójciak – Kapelan powiatowy, Krzysztof Barski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Choszcznie, Jarosław Kaleta – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Choszcznie oraz druhowie jednostek OSP z terenu powiatu choszczeńskiego.

W trakcie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie – mł. bryg. Mirosław Dzidek przedstawił wykonane zadania w roku 2019. Na koniec wręczono pamiątkową statuetkę dla odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Tomasza Kwiatkowskiego – dowódcy JRG w Choszcznie, który pełnił tę funkcję od 2009 roku, a w KP PSP w Choszcznie służył od 1997 roku.

Opracowanie: asp. Tomasz Lisiński
Zdjęcia: Krzysztof Pisz

14 STY 2020

Odprawa roczna KP PSP Choszczno

wszystkie aktualności