do góry

zachodniopomorskie

11 PAŹ 2018

Strażacy na konferencji „Zdrowa Edukacja”

Strażacy na konferencji „Zdrowa Edukacja”

W dniu 7 października 2018 r. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w IV. Międzynarodowej Konferencji Edukacja – Innowacja pt. Zdrowa Edukacja, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie.  Podczas konferencji przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wygłosił wykład dotyczący bezpieczeństwa pożarowego w szkołach, a także przedstawił prezentację w ramach akcji Czad i Ogień – Obudź Czujność.

W ramach wykładu wskazano na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w szkole.  Omówione kwestie dotyczyły: warunków ewakuacji, wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe, czynności zabronionych określonych w przepisach, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, próbnego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji oraz okresowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i instalacji użytkowych.

W ramach akcji Czad i Ogień – Obudź Czujność przedstawiono problem dotyczący zatruć tlenkiem węgla, wskazano najczęstsze przyczyny zatruć, a także omówiono jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów, które mogą być oznaką zatrucia tlenkiem węgla. Zachęcono też do wyposażenia mieszkań w autonomiczne czujki dymu oraz czujniki tlenku węgla.

Strażacy prowadzili również zajęcia praktyczne w ramach warsztatów dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
Opracowanie: KW PSP Szczecin 

11 PAŹ 2018

Strażacy na konferencji „Zdrowa Edukacja”

„Zdrowa Edukacja”

wszystkie aktualności