do góry

zachodniopomorskie

16 LIP 2019

Świnoujście - zabezpieczenie niewybuchu z II wojny światowej

 
fot. 8 Flotylla Obrony Wybrzeża

Akcja zabezpieczenia transportu niewybuchu pk. SAPER 1619/01.

W Świnoujściu na akwenie Zalewu Szczecińskiego podczas prowadzenia prac hydrotechnicznych związanych z pogłębieniem toru wodnego Szczecin- Świnoujście zlokalizowano niewybuch z okresu II wojny światowej na głębokości 6,5 metra.  Ustalono, że jest to brytyjska lotnicza mina typu MK IV o masie całkowitej 750 kg w tym materiał miotający ok. 425 kg. Zalegający niewybuch powodował zagrożenie podwodnej detonacji, której strefę niebezpieczną dla życia i zdrowia ludzi określono maks. na 7900 m. W celu prawidłowego zabezpieczenia niewybuchu zdecydowano o podjęciu miny z wody, następnie umieszczeniu jej na okręcie Marynarki Wojennej i przetransportowaniu na poligon morski gdzie zostanie zdetonowana.

Przed przystąpieniem do realizacji usunięcia zagrożenia na terenie miasta podjęto akcję informacyjną o miejscach niebezpiecznych dla życia i zdrowia w trakcie transportu niewybuchu okrętem Marynarki Wojennej RP.  Trasa przebiegała  torem wodnym (Kanał Piastowski, Kanał Mieliński, Cieśnina Świna). Operacja transportu na poligon morski została zaplanowana na dzień 14 lipca 2019 r. w godz. 08.00 – 09.00. W tym czasie Prezydent Miasta Świnoujście zarządził ewakuację dla osób przebywających w strefie bezwzględnej, której zewnętrzna granica obejmowała teren do 200 m. od osi toru wodnego.  Wiązało się to z ewakuacją ludzi z kilku posesji mieszkalnych oraz ze stacji paliw znajdującej się przy nabrzeżu. Dla osób ewakuowanych zabezpieczono autobus komunikacji miejskiej, którym przetransportowano ewakuowanych do Hali Sportowej. Na wyspie Karsibór ewakuacje mieszkańców przeprowadziła jednostka OSP wraz z Policją.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Na polecenie Komendanta Głównego PSP do akcji zadysponowano grupę operacyjną z KG PSP oraz w ramach COO:

 • Kompanię szkolną z SA PSP w Poznaniu w liczbie 30 kadetów, z 5-cio osobową kadrą dowódczą, w tym ratownik medyczny oraz dowódca;
 • Zastęp SCRt z SA PSP w Poznaniu w obsadzie 3 osobowej;
 • SGPR w Poznaniu o poziomie ABC postawiono w stan gotowości w jednostce macierzystej.

 

13 Lipca 2019 r. od godz. 18:00 Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP wprowadził rozkazem podwyższoną gotowość operacyjną we wszystkich jednostkach ratowniczo gaśniczych PSP województwa zachodniopomorskiego w związku z akcją pk. SAPER 1619/01 do czasu usunięcia zagrożenia.  Wzmocniono również obsady osobowe do dwóch funkcjonariuszy etatowych na SK KM PSP w Świnoujściu i na SK KP PSP w Kamieniu Pomorskim oraz do trzech funkcjonariuszy na zmianie służbowej SK KW PSP w Szczecinie.

Na podstawie tego rozkazu został powołany sztab Komendanta Wojewódzkiego PSP, któremu przydzielono następujące zadania:

 • koordynacja użycia sił i środków;
 • wsparcie logistyczne dla przybyłych sił i środków (paliwo, wyżywienie, noclegi);
 • wspieranie dowodzącego operacją na poziomie powiatowym i wojewódzkim;
 • zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach;
 • zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na dodatkowe siły i środki.

Punkt przyjęcia sił i środków zorganizowano na terenie KP PSP w Kamieniu Pomorskim.

Przebieg działań w dniu 14.07.2019 r. był następujący:

13 osób z kompani SA PSP Poznań wzmocniło stany osobowe w Posterunku Międzyzdroje. Pluton B z Kompanii Gaśniczej Szczecin WOO wzmocnił obsadę JRG nr 2 w Świnoujściu. 9 osób z kompani SA PSP Poznań uzupełniło do pełnych obsad stany osobowe w JRG nr 2 w Świnoujściu. Pluton D z Kompanii Gaśniczej Szczecin WOO wzmocnił obsadę JRG nr 1 w Świnoujściu. 13 osób z kompani SA PSP Poznań uzupełniło do pełnych obsad stany osobowe w JRG nr 1 w Świnoujściu.

 O godzinie 4.45 w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujście uruchomiono sztab operacji. Z ramienia PSP w jego skład weszli:

 • nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Andrzej Lipiński – Komendant Miejski PSP w Świnoujściu,
 • kpt. Marek Wasiewicz – oficer łącznikowy z KM PSP w Świnoujściu.

Od tego momentu rozpoczęła się stała wymiana informacji pomiędzy SK KM w Świnoujściu i CZK UM Świnoujście.

 W godzinach porannych (od 5:00) utworzono posterunki tymczasowe w mieszanych obsadach (jednostki ochrony przeciwpożarowej + jednostki porządkowe służb mundurowych) którym przydzielono następujące zadania:

 • Wyspa Karsibór.

Posterunek składający się z sił Policji oraz OSP Karsibór, który realizował zadania polegające na ewakuacji i sprawdzeniu, czy lokale przy posesjach zlokalizowanych przy ul. Kanałowej zostały opuszczone. Ewakuowanych na czas przejścia konwoju, ulokowano w remizie OSP Karsibór. Wstrzymano ruch na ul. 1 Maja i ul. Kanałowej od skrzyżowania z ul. Osadników Wojskowych w kierunku Kanału Piastowskiego.

 • Wyspa Uznam.

Utworzono łącznie 3 posterunki tymczasowe składające się z sił i środków Policji i PSP, których celem działania było niedopuszczenie w rejon strefy pośredniego i bezpośredniego zagrożenia żadnych osób przebywających na wolnej przestrzeni. Ponadto wstrzymano ruch kołowy i pieszy na ul. Sikorskiego,  ul. Hołdu Pruskiego w kierunku ul. Wybrzeże Władysława IV.

 • Wyspa Wolin.

Utworzono 2 posterunki składające się z sił Policji oraz PSP, które realizowały zadanie wyłączenia z ruchu drogowego i pieszego na ul. Ludzi Morza, ul. Wolińskiej oraz ul. Barlickiego w kierunku przeprawy promowej Warszów.  Wstrzymano również ruch drogowy na ul. Pomorskiej w kierunku przeprawy promowej Karsibór, ul. Mostowej w kierunku Ognicy  oraz w kierunku Sołectwa Karsibór.

 

O godzinie 6:02 wstrzymano ruch na torze wodnym Szczecin – Świnoujście. O 7:12 minę podniesiono z dna Zalewu Szczecińskiego i umieszczono na okręcie ORP Flaming. Od godziny 7:30 wstrzymano ruchu promów na przeprawie promowej Centrum (promy typu Karsibór).  Rozpoczęcie transportu miny torem wodnym na Morze Bałtyckie nastąpiło o godzinie 8:00. W dalszej kolejności wstrzymano ruchu promów na przeprawie promowej Warszów (promy typu Bielik). Opuszczenie portu przez ORP Flaming z miną nastąpiło o godzinie 8.55 a trzy minuty później zakończono działania przez SIS JOP na posterunkach tymczasowych.

Następnie zakończono działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w UM Świnoujście.

Na polecenie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP rozdysponowano siły i środki spoza powiatu Świnoujście do macierzystych jednostek, a następnie odwołano stan podwyższonej gotowości operacyjnej w związku z operacją SAPER 1619/01.

 

Łącznie zaangażowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej było:

 • z Państwowej Straży Pożarnej 13 pojazdów 71 osób w tym grupa operacyjna z KG oraz KW;
 • z Ochotniczych Straży Pożarnych 3 pojazdy 11 osób.
 • Ponadto zgodnie z rozkazem KW przewidziane siły i środki stacjonujące w jednostkach macierzystych z województwa zachodniopomorskiego było 16 pojazdów w sile 58 osób.
16 LIP 2019

Świnoujście - zabezpieczenie niewybuchu z II wojny światowej

Opracowanie: kpt. Kubas Marcin, KM PSP w Świnoujściu
Zdjęcia: 8 Flotylla Obrony Wybrzeża

 

 

wszystkie aktualności