do góry

zachodniopomorskie

30 WRZ 2019

Wojewódzkie ćwiczenia pk. "GNIAZDO-19"

 

24 września br. o godzinie 5.50  doszło do rozszczelnienia zbiornika z substancją ropopochodną i wycieku frakcji ciężkiej ze statku GOLDEN HINDS. W efekcie, na Zatoce Pomorskiej doszło do skażenia chemicznego Bałtyku. Wiatr z kierunku zachodniego oraz prądy morskie przemieszczały plamę substancji ropopochodnej w kierunku lądu. Przewidywany czas dotarcia substancji ropopochodnej do linii brzegowej to 25.09.2019 godzina 12:00.

Działania od strony morza prowadziły jednostki SAR oraz Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu. Na lądzie usuwaniem skutków skażenia zajmowały się jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Brzegowej Stacji Ratowniczej wspierani przez pracowników Urzędu Morskiego,  Wojsko, wolontariuszy WWF oraz pracowników gminy Trzebiatów.
Działania te zrealizowane zostały w ramach wojewódzkich ćwiczeń, pk. „GNIAZDO- 19”, które miały miejsce na plaży w miejscowości Mrzeżyno. Ich scenariusz zakładał wystąpienie zagrożeń wymagających praktycznego  uruchomienia procedur systemu zarządzania kryzysowego na obszarze województwa oraz praktyczny trening poszczególnych ogniw systemu z uwagi na epizod dotyczący zanieczyszczenia brzegu morskiego substancją ropopochodną.
Test gotowości służb w obliczu skażenia Bałtyku stanowił główny temat ćwiczeń „Gniazdo-19”  i miał na celu sprawdzenie umiejętności podejmowania szybkich decyzji z zakresu reagowania kryzysowego i współdziałania m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, służb morskich, inspektorów ochrony środowiska.

Jest to jeden z czterech epizodów przygotowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecnie. Kolejne epizody dotyczące ASF, zagrożenia terrorystycznego oraz katastrofy w ruchu lądowym przeprowadzone zostaną w listopadzie.

Ćwiczenia służb obserwował, między innymi Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej wraz z Tomaszem Hincem Wojewodą Zachodniopomorskim, a także przedstawiciele Komendanta Głównego PSP.
Wśród zaproszonych gości byli również szefowie służb oraz podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia, Urzędów Wojewódzkich z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania oraz przedstawiciele mediów.

 

30 WRZ 2019

Wojewódzkie ćwiczenia pk. "GNIAZDO-19"

24 września br. o godzinie 5.50 doszło do rozszczelnienia zbiornika z substancją ropopochodną i wycieku frakcji ciężkiej ze statku GOLDEN HINDS. W efekcie, na Zatoce Pomorskiej doszło do skażenia chemicznego Bałtyku. Wiatr z kierunku zachodniego oraz prądy morskie przemieszczały plamę substancji ropopochodnej w kierunku lądu. Przewidywany czas dotarcia substancji ropopochodnej do linii brzegowej to 25.09.2019 godzina 12:00.

Opracowanie: KW PSP Szczecin
Zdjęcia: KM PSP Świnoujście

 

wszystkie aktualności