do góry

Ogłoszone

Znaleziono 54 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera technicznego wraz z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2020-07-09 2020-07-17 SA PSP Poznań
Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej 2020-07-08 2020-07-16 SA PSP Poznań
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT 2020-06-30 2020-07-14 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera technicznego wraz z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. 2020-06-25 2020-07-03 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2020-06-24 2020-07-02 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych. 2020-06-23 2020-07-29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2020-06-18 2020-07-10 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2020-06-15 2020-06-23 SA PSP Poznań
Dostawa kontenera technicznego wraz z wyposażeniem 2020-06-10 2020-06-19 SA PSP Poznań
Dostawa ubrań specjalnych. 2020-06-03 2020-06-12 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia