do góry

Ogłoszone

Znaleziono 39 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego dla KW PSP w Warszawie. 2020-01-17 2020-01-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I PODANIA POSIŁKÓW W OŚRODKU SZKOLENIA W PIONKACH KW PSP W WARSZAWIE. 2020-01-15 2020-01-23 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont pomieszczeń Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40 w Warszawie 2020-01-03 2020-01-20 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych 2019-12-13 2019-12-23 SA PSP Poznań
Dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 miejscowy). 2019-12-02 2020-01-09 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa koparko-spycharki - 3 szt. 2019-11-22 2019-12-30 SA PSP Poznań
Dostawa koparko-spycharki - 3 szt. 2019-09-30 2019-11-05 SA PSP Poznań
Dostawa ubrań specjalnych 2019-07-10 2019-07-18 SA PSP Poznań
Dostawa 2 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu 2019-07-05 2019-07-16 SA PSP Poznań
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2019-06-18 2019-06-26 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4