przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 10 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa oraz wdrożenie dwóch serwerów wraz z wydajną macierzą - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-10-15 2018-10-24 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-10-15 2018-10-23 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-10-11 2018-11-26 SP PSP Bydgoszcz
Wykonanie serwerowni w budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2018-10-04 2018-10-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa bezzałogowych platform latających przeznaczonych do wykorzystywania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych wraz z oprzyrządowaniem 2018-09-25 2018-11-05 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa urządzeń dla systemu bezpieczeństwa DC SWD PSP 2018-09-21 2018-10-30 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Remont pomieszczeń internatu - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-08-22 2018-09-06 SP PSP Bydgoszcz
Zakup ubrań specjalnych 2018-08-22 2018-09-07 SA PSP Poznań
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT oraz systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego 2018-07-27 2018-08-07 SA PSP Poznań
Wykonanie usługi polegającej na wymianie 12 sztuk bram garażowych szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. 2018-07-13 2018-07-24 SA PSP Poznań