do góry

Ogłoszone

Znaleziono 33 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2019-06-18 2019-06-26 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego klasy średniej dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu. 2019-06-14 2019-07-30 SA PSP Poznań
Budowa budynku socjalno-garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów w Poznaniu - etap II 2019-06-14 2019-07-02 SA PSP Poznań
Dostawa i wdrożenie systemu sieciowego dla centrum przetwarzania danych 2019-06-13 2019-07-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Usługi kompleksowego sprzątania budynku nr 4 KG PSP 2019-06-13 2019-06-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie - etap II. 2019-05-27 2019-06-14 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 2 sztuk samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia. 2019-04-17 2019-05-28 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera sanitarnego z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu 2019-04-11 2019-04-24 SA PSP Poznań
Dostawa odzieży specjalnej 2019-03-27 2019-04-04 SA PSP Poznań
Dostawa mięsa i produktów mięsnych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2019-03-26 2019-04-03 SP PSP Bydgoszcz
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4