do góry

Ogłoszone

Szczegóły zamówienia

Dostawa środków ochrony indywidualnej.
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV.2370.16.2019
Status ogłoszone
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-06-18
Termin składania ofert 2019-06-26 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) W sprawach merytorycznych – Wydział Kwatermistrzowski, tel. 61 835 59 12. 2) W sprawach proceduralnych – Dział Zamówień Publicznych, tel. 61 835 59 23.

wszystkie zamówienia