do góry

Ogłoszone

Szczegóły zamówienia

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu cysterna ze zbiornikiem na wodę dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu.
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV.2370.15.2019
Status ogłoszone
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-06-17
Termin składania ofert 2019-07-31 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) W sprawach merytorycznych - Wydział Techniczny, tel. 61 835-59-37, 61 835-59-33. 2) W sprawach proceduralnych - Dział Zamówień Publicznych, tel. 61 835-59-25, 61 835-59-23.

wszystkie zamówienia