do góry

Ogłoszone

Szczegóły zamówienia

Dostawa 2 sztuk samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia.
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL.2370.7.2019
Status unieważnione
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-10-22
Termin składania ofert 2019-11-28 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) bryg. Piotr Równicki tel. +48 22 55 95 201; 2) kpt. Piotr Strzelecki tel. +48 22 55 95 210; 3) bryg. Grzegorz Bugaj tel.22 596 70 60; 4) st. kpt. Paweł Szymanek tel.22 596 70 60; e-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl

wszystkie zamówienia