do góry

Ogłoszone

Znaleziono 60 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera technicznego wraz z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. 2020-06-25 2020-07-03 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2020-06-24 2020-07-02 SA PSP Poznań
Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2020-06-18 2020-07-10 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2020-06-15 2020-06-23 SA PSP Poznań
Dostawa kontenera technicznego wraz z wyposażeniem 2020-06-10 2020-06-19 SA PSP Poznań
Dostawa ubrań specjalnych. 2020-06-03 2020-06-12 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2020-06-01 2020-06-09 SA PSP Poznań
Zakup autobusu do przewozu ratowników oraz samochodu zaopatrzeniowego dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. 2020-05-14 2020-05-22 SA PSP Poznań
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania. 2020-04-01 2020-04-16 SA PSP Poznań
Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego-2 postępowanie - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2020-03-20 2020-04-27 SP PSP Bydgoszcz
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Następna
  • Ostatnia