do góry

Ogłoszone

Znaleziono 60 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2019-06-18 2019-06-26 SA PSP Poznań
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu cysterna ze zbiornikiem na wodę dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu. 2019-06-17 2019-07-31 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego klasy średniej dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu. 2019-06-14 2019-07-30 SA PSP Poznań
Budowa budynku socjalno-garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów w Poznaniu - etap II 2019-06-14 2019-07-09 SA PSP Poznań
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera sanitarnego z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu 2019-04-11 2019-04-24 SA PSP Poznań
Dostawa odzieży specjalnej 2019-03-27 2019-04-04 SA PSP Poznań
Dostawa mięsa i produktów mięsnych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2019-03-26 2019-04-03 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa dwóch zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych - ogłoszenie o przetargu 2019-03-06 2019-03-15 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania 2019-03-06 2019-03-14 SA PSP Poznań
Sukcesywna dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych 2019-03-04 2019-03-12 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6