przesuń do początku strony

Rozstrzygnięte

Znaleziono 46 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie: Przebudowa budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji. 2019-01-21 2019-02-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną Ognik. 2018-12-24 2019-02-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mleka i przetworów mlecznych 2018-12-03 2018-12-11 SP PSP Bydgoszcz
Świadczenie usługi sprzątania obiektu KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 2018-11-28 2018-12-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzenia kopii zapasowych - backup - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-11-21 2018-11-29 SP PSP Bydgoszcz
Świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach 2018-11-06 2018-11-15 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Druk, skład i łamanie oraz dostawa czasopisma „Przegląd Pożarniczy” w 2019 r. 2018-11-02 2018-11-13 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa energii elektrycznej do obiektów PSP znajdujących się na terenie woj. mazowieckiego 2018-10-19 2018-11-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa oraz wdrożenie dwóch serwerów wraz z wydajną macierzą - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-10-15 2018-10-24 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-10-15 2018-10-23 SP PSP Bydgoszcz
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia