przesuń do początku strony

Rozstrzygnięte

Znaleziono 39 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa urządzeń sieciowych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-09-20 2018-09-28 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci LAN 2018-08-10 2018-09-18 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa sprzętu IT do infrastruktury sieciowej - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-07-25 2018-08-03 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa monitorów, laptopów i tabletów dla CPR w Radomiu. 2018-07-11 2018-07-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Legionowie. 2018-06-18 2018-07-03 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa sonaru dookólnego, 2 bębnów elektrycznych do sonaru holowanego – ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-05-24 2018-06-04 SP PSP Bydgoszcz
Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2018-05-17 2018-06-07 SA PSP Poznań
Zakup 3 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2018-05-16 2018-05-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Organizacja szkolenia dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-05-10 2018-05-18 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu. 2018-04-30 2018-06-06 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4