do góry

Unieważnione

Szczegóły zamówienia

Remont pomieszczeń internatu - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamawiający SP PSP Bydgoszcz
powiat:
Bydgoszcz
gmina:
Bydgoszcz
adres:
Glinki
85-861 Bydgoszcz
tel. centrala:
523498400
tel. stanowisko kierowania:
523498455
fax:
523498450
e-mail:
www:
www.sppsp.bydgoszcz.pl
Numer postępowania SPT.2370.4.2019
Status unieważnione
Typ zamówienia Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-07-25
Termin składania ofert 2019-08-09 , do godziny: 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami -bryg.Mariusz Czapla - tel. 52 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach proceduralnych. -kpt.Damian Cieślak - tel. 52 349-84-89, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach przedmiotu zamówienia.

wszystkie zamówienia