do góry

Unieważnione

Szczegóły zamówienia

Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Zamawiający SP PSP Bydgoszcz
powiat:
Bydgoszcz
gmina:
Bydgoszcz
adres:
Glinki
85-861 Bydgoszcz
tel. centrala:
523498400
tel. stanowisko kierowania:
523498455
fax:
523498450
e-mail:
www:
www.sppsp.bydgoszcz.pl
Numer postępowania SPT.2370.1.2020
Status unieważnione
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-01-31
Termin składania ofert 2020-03-10 , do godziny: 10:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami -bryg.Mariusz Czapla - tel. 52 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach proceduralnych. -bryg.Dariusz Sroka - tel. 52 349-84-18, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

wszystkie zamówienia