do góry

Unieważnione

Znaleziono 57 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Remont drogi poligonowej - II postępowanie 2018-06-06 2018-06-22 SP PSP Bydgoszcz
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie. 2018-05-10 2018-06-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont drogi poligonowej 2018-05-02 2018-05-21 SP PSP Bydgoszcz
Zakup 3 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2018-04-13 2018-04-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Organizacja szkolenia dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-02-28 2018-03-08 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Organizacja szkolenia dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-01-30 2018-02-07 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. 2017-12-20 2017-12-28 SA PSP Poznań
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-12-14 2018-01-29 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa samochodu kwatermistrzowskiego - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2017-12-05 2017-12-13 SP PSP Bydgoszcz
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I PODANIA POSIŁKÓW W OŚRODKU SZKOLENIA W PIONKACH KW PSP W WARSZAWIE. 2017-12-05 2017-12-14 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6