przesuń do początku strony

Zrealizowane

Znaleziono 103 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa urządzeń sieciowych oraz szaf rack - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-08-29 2018-09-06 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2018-05-14 2018-05-22 SA PSP Poznań
Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej. 2018-03-27 2018-04-05 SA PSP Poznań
Dostawa pralnico-suszarek do ubrań specjalnych na potrzeby Kp/KM PSP woj. mazowieckiego. 2018-02-21 2018-03-01 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania 2018-02-20 2018-02-28 SA PSP Poznań
Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich. 2018-01-30 2018-02-08 SA PSP Poznań
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 2018-01-03 2018-01-11 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników 2018-01-02 2018-01-11 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa kwaszonek warzywnych. Dostawa warzyw i owoców 2017-12-28 2018-01-08 SA PSP Poznań
Dostawa wody mineralnej. Dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych 2017-12-27 2018-01-03 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia