do góry

Zrealizowane

Znaleziono 126 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Druk, skład i łamanie oraz dostawa czasopisma „Przegląd Pożarniczy” 2019-10-21 2019-11-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla osób delegowanych za granicę przez Komendanta Głównego PSP 2019-09-24 2019-10-07 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Usługa kompleksowej organizacji Spotkania Globalnego INSARAG 2020 wraz z imprezami towarzyszącymi w dniach 2-10 października 2020 r., Warszawa 2019-09-05 2019-09-16 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą - 2 szt. 2019-08-23 2019-09-02 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KP PSP w Otwocku. 2019-08-16 2019-09-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa i wdrożenie systemu sieciowego dla centrum przetwarzania danych 2019-06-13 2019-07-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Usługi kompleksowego sprzątania budynku nr 4 KG PSP 2019-06-13 2019-06-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa i wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz instalacji stałego urządzenia gaśniczego 2019-04-04 2019-04-26 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Wykonanie remontu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu wokół budynku stołówki Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. 2019-03-26 2019-04-10 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie: Przebudowa budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji. 2019-01-21 2019-02-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia