do góry

Zrealizowane

Znaleziono 122 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Usługa kompleksowej organizacji Spotkania Globalnego INSARAG 2020 wraz z imprezami towarzyszącymi w dniach 2-10 października 2020 r., Warszawa 2019-09-05 2019-09-16 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa i wdrożenie systemu sieciowego dla centrum przetwarzania danych 2019-06-13 2019-07-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Usługi kompleksowego sprzątania budynku nr 4 KG PSP 2019-06-13 2019-06-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa i wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz instalacji stałego urządzenia gaśniczego 2019-04-04 2019-04-26 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Wykonanie remontu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu wokół budynku stołówki Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. 2019-03-26 2019-04-10 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie: Przebudowa budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji. 2019-01-21 2019-02-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną Ognik. 2018-12-24 2019-02-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Usługi pocztowe na rzecz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 2018-12-04 2018-12-11 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użycia BSP zakończona egzaminem państwowym z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji UAVO BVLOS 25 KG 2018-11-05 2018-11-14 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Druk, skład i łamanie oraz dostawa czasopisma „Przegląd Pożarniczy” w 2019 r. 2018-11-02 2018-11-13 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia