przesuń do początku strony

Zrealizowane

Znaleziono 108 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użycia BSP zakończona egzaminem państwowym z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji UAVO BVLOS 25 KG 2018-11-05 2018-11-14 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa sprzętu komputerowego 2018-10-29 2018-11-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa urządzeń dla systemu bezpieczeństwa DC SWD PSP 2018-09-21 2018-10-30 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa urządzeń sieciowych oraz szaf rack - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-08-29 2018-09-06 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci LAN 2018-08-10 2018-09-18 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Zakup 3 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2018-05-16 2018-05-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2018-05-14 2018-05-22 SA PSP Poznań
Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej. 2018-03-27 2018-04-05 SA PSP Poznań
Dostawa pralnico-suszarek do ubrań specjalnych na potrzeby Kp/KM PSP woj. mazowieckiego. 2018-02-21 2018-03-01 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania 2018-02-20 2018-02-28 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia