do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy.
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV.2370.14.2015
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2015-07-16
Termin składania ofert 2015-07-27 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) W sprawach proceduralnych – Piotr Baer, tel. 61-835-59-25, 2) W sprawach merytorycznych - mł. asp. Tomasz Kierzek, tel. 61-835-59-37.

wszystkie zamówienia