do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Rozbudowa Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy obejmującą budowę budynku garażowo-magazynowego oraz 3 segmentów zakwaterowania
Zamawiający SP PSP Bydgoszcz
powiat:
Bydgoszcz
gmina:
Bydgoszcz
adres:
Glinki
85-861 Bydgoszcz
tel. centrala:
523498400
tel. stanowisko kierowania:
523498455
fax:
523498450
e-mail:
www:
www.sppsp.bydgoszcz.pl
Numer postępowania SPT.2370.8.2015
Status zrealizowane
Typ zamówienia Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2015-07-23
Termin składania ofert 2015-08-20 , do godziny: 10:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami - brygadier Mariusz Czapla - tel. (0-52) 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 - młodszy kapitan Damian Cieślak - tel. (0-52) 349-84-89, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30

wszystkie zamówienia