do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa średnich samochodów ratowniczo gaśniczych
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL. 2370.8.2015
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2015-07-27
Termin składania ofert 2015-09-07 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami mł. bryg. Piotr Równicki, mł. kpt. Piotr Strzelecki nr tel: 0 22 31 99 222 0 22 31 99 226 fax: 0 22 825 20 63 e-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl

wszystkie zamówienia