do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Zadanie 1- Dostawa namiotu pneumatycznego Zadanie 2 -Dostawa plandek pokryciowych.
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV-2370/16.2015
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2015-07-30
Termin składania ofert 2015-08-06 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Piotr Baer Jakub Jaskólski

wszystkie zamówienia