do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Wykonanie robót budowlanych pod kontenerowy, modułowy trenażer ratowniczy.
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV.2370.18.2015
Status zrealizowane
Typ zamówienia Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2015-08-12
Termin składania ofert 2015-08-27 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) W sprawach proceduralnych - Agnieszka Chmiel, tel. 61-835-59-23, 2) W sprawach merytorycznych - bryg. Andrzej Zajączkowski, tel. 61 835-59-33.

wszystkie zamówienia