do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa wody mineralnej. Dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV-2370.18.2017
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2017-12-27
Termin składania ofert 2018-01-03 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Anita Żok Agnieszka Chmiel

wszystkie zamówienia