do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa kwaszonek warzywnych. Dostawa warzyw i owoców
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV-2370.19.2017
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2017-12-28
Termin składania ofert 2018-01-08 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Anita Żok Agnieszka Chmiel

wszystkie zamówienia