do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL. 2370.1.2018
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-01-02
Termin składania ofert 2018-01-11 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) bryg. Piotr Równicki tel. +48 22 55 95 201. 2) kpt. Piotr Strzelecki tel. +48 22 55 95 210. logistyka@mazowsze.straz.pl

wszystkie zamówienia