do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV-2370.3.2018
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-02-20
Termin składania ofert 2018-02-28 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Adam Zbucki Piotr Baer

wszystkie zamówienia