do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej.
Zamawiający SA PSP Poznań
powiat:
Poznań
gmina:
Poznań
adres:
Czechosłowacka 27
61-495 Poznań
tel. centrala:
611399400
tel. stanowisko kierowania:
618355800
fax:
618301191
Numer postępowania ST-IV.2370.4.2018
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-03-27
Termin składania ofert 2018-04-05 , do godziny: 09:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) W sprawach proceduralnych -Agnieszka Chmiel, tel. 61-835-59-23, 2) W sprawach merytorycznych – kpt. Adam Zbucki, tel. 61 835-59-12.

wszystkie zamówienia