do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Organizacja szkolenia dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/10/18
Status zrealizowane
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie bez stosowania ustawy Pzp
Data ogłoszenia 2018-05-10
Termin składania ofert 2018-05-18 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Krzysztof Zieliński (tel. 22 523 33 35, fax. 22 523 33 32); Samanta Skwarczyńska (tel. 22 523 3310, fax. 22 523 33 32)

wszystkie zamówienia