do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa urządzeń sieciowych oraz szaf rack - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamawiający SP PSP Bydgoszcz
powiat:
Bydgoszcz
gmina:
Bydgoszcz
adres:
Glinki
85-861 Bydgoszcz
tel. centrala:
523498400
tel. stanowisko kierowania:
523498455
fax:
523498450
e-mail:
www:
www.sppsp.bydgoszcz.pl
Numer postępowania SPT.2370.13.2018
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-08-29
Termin składania ofert 2018-09-06 , do godziny: 10:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami -bryg.Mariusz Czapla tel.52 349-84-19, w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach proceduralnych. -kpt.Damian Cieślak tel.52 349-84-89, w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach przedmiotu zamówienia,

wszystkie zamówienia