do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa urządzeń dla systemu bezpieczeństwa DC SWD PSP
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/14/18
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-09-21
Termin składania ofert 2018-10-30 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Katarzyna Stańkowska tel.:22 523 33 34, faks: 22 523 33 32 Edyta Pożoga tel.: 22 523 33 36, faks: 22 523 33 32

wszystkie zamówienia