do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Remont placu i magazynów KP PSP w Białobrzegach
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL.2370.12.2018
Status zrealizowane
Typ zamówienia Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-10-22
Termin składania ofert 2018-11-06 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami bryg. Piotr Równicki, tel. 22 55 95 201 kpt. Piotr Strzelecki, tel. 22 55 95 210 adres e-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl

wszystkie zamówienia