do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Druk, skład i łamanie oraz dostawa czasopisma „Przegląd Pożarniczy” w 2019 r.
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BFIV-2370/19/18
Status zrealizowane
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-11-02
Termin składania ofert 2018-11-13 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Katarzyna Stańkowska – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Biura Finansów KG PSP tel. 22 523 33 34, faks.22 523 33 32

wszystkie zamówienia