do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użycia BSP zakończona egzaminem państwowym z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji UAVO BVLOS 25 KG
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/17/18
Status zrealizowane
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie bez stosowania ustawy Pzp
Data ogłoszenia 2018-11-05
Termin składania ofert 2018-11-14 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami bryg. Katarzyna Stańkowska tel. 22 523 33 34, faks. 22 523 33 32

wszystkie zamówienia