do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną Ognik.
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL. 2370.16.2018
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-12-24
Termin składania ofert 2019-02-06 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami 1) kpt. Piotr Strzelecki tel. +48 22 55 95 210; e-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl 2) bryg. Mariusz Tymoszewicz tel. 22 725 51 11 wew. 102
Miejsce składania i otwarcia ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/straz do dnia 25.01.2019 roku godz. 09:45.

wszystkie zamówienia