do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie: Przebudowa budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji.
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/22/18
Status zrealizowane
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-01-21
Termin składania ofert 2019-02-06 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Krzysztof Zieliński tel.: 22 523 33 35; e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl Katarzyna Owsianko: 22 523 33 10; e-mail: kowsianko@kgpsp.gov.pl

wszystkie zamówienia