do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa i wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz instalacji stałego urządzenia gaśniczego
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/3/2019
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-04-04
Termin składania ofert 2019-04-26 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Krzysztof Zieliński tel.: 22 523 33 35; e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl Katarzyna Owsianko: tel. 22 523 33 10; e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl

wszystkie zamówienia

Powiązane pliki [ 21 ]
  Nazwa pliku / Kategoria Data publikacji Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu
19-04-04 12:05 5.15MB pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
19-04-04 12:06 14.31MB pobierz plik: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:18 64.66KB pobierz plik: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:08 279.97KB pobierz plik: Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 - Streszczenie oferty.doc Załącznik nr 3 - Streszczenie oferty.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:09 48.5KB pobierz plik: Załącznik nr 3 - Streszczenie oferty.doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:09 42.5KB pobierz plik: Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:09 44.5KB pobierz plik: Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw lub instalacji sieci strukturalnej.doc Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw lub instalacji sieci strukturalnej.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:10 36.5KB pobierz plik: Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw lub instalacji sieci strukturalnej.doc
Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:10 67.5KB pobierz plik: Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc
Załącznik nr 8 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc Załącznik nr 8 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:11 38KB pobierz plik: Załącznik nr 8 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc
Załącznik nr 9 - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc Załącznik nr 9 - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:11 32.5KB pobierz plik: Załącznik nr 9 - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc
Załącznik nr 10 - Informacja o podwykonawstwie.doc Załącznik nr 10 - Informacja o podwykonawstwie.doc
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:12 35KB pobierz plik: Załącznik nr 10 - Informacja o podwykonawstwie.doc
Załącznik nr 11 - Formularz Cenowy.docx Załącznik nr 11 - Formularz Cenowy.docx
Zamówienia publiczne
19-04-04 12:13 34.92KB pobierz plik: Załącznik nr 11 - Formularz Cenowy.docx
Odpowiedzi na pytania 1.pdf Odpowiedzi na pytania 1.pdf
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
19-04-11 15:47 438KB pobierz plik: Odpowiedzi na pytania 1.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zamówienia publiczne
19-04-15 08:59 394.08KB pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Odpowiedzi na pytania 2.pdf Odpowiedzi na pytania 2.pdf
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
19-04-15 08:59 2.2MB pobierz plik: Odpowiedzi na pytania 2.pdf
Odpowiedzi na pytania 3.pdf Odpowiedzi na pytania 3.pdf
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
19-04-18 13:38 391.64KB pobierz plik: Odpowiedzi na pytania 3.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
Zamówienia publiczne
19-04-23 15:09 399.33KB pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
Odpowiedzi na pytania 4.pdf Odpowiedzi na pytania 4.pdf
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
19-04-23 15:09 3.07MB pobierz plik: Odpowiedzi na pytania 4.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
Zamówienia publiczne
19-04-26 15:29 823.28KB pobierz plik: Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Informacja o wyborze oferty
19-05-20 15:08 665.33KB pobierz plik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf