do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie - etap II.
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL. 2370.4.2019
Status zrealizowane
Typ zamówienia Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-05-27
Termin składania ofert 2019-06-14 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami mł. bryg. Rafał Zimochocki tel. 22 55 95 202; kpt. Piotr Strzelecki tel. 22 55 95 210; e-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl

wszystkie zamówienia