do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KP PSP w Otwocku.
Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa
tel. centrala:
(22) 55 95 104; (22) 55 95 275
fax:
(22) 55 95 108; (22) 55 95 276
e-mail:
www:
www.mazowsze.straz.pl
Numer postępowania WL.2370.15.2019
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-08-16
Termin składania ofert 2019-09-19 , do godziny: 09:45
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami bryg. Piotr Równicki tel. +48 22 55 95 201; 2) kpt. Piotr Strzelecki tel. +48 22 55 95 210. e-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl

wszystkie zamówienia