do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Druk, skład i łamanie oraz dostawa czasopisma „Przegląd Pożarniczy”
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/10/19
Status zrealizowane
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-10-21
Termin składania ofert 2019-11-06 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Krzysztof Zieliński tel. 22 523 33 35 e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl Katarzyna Owsianko tel. 22 523 33 10 e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl

wszystkie zamówienia

Powiązane pliki [ 13 ]
  Nazwa pliku / Kategoria Data publikacji Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu
19-10-21 13:42 1.9MB pobierz plik: Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
19-10-21 13:43 14.08MB pobierz plik: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:53 18.02KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx
Załącznik nr 3 - Streszczenie oferty.doc Załącznik nr 3 - Streszczenie oferty.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:53 53.5KB pobierz plik: Załącznik nr 3 - Streszczenie oferty.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:54 43KB pobierz plik: Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:54 44.5KB pobierz plik: Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw usług.doc Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw usług.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:55 39.5KB pobierz plik: Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw usług.doc
Załącznik nr 7 - Wykaz doświadczenia zawodowego osoby.docx Załącznik nr 7 - Wykaz doświadczenia zawodowego osoby.docx
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:55 21.22KB pobierz plik: Załącznik nr 7 - Wykaz doświadczenia zawodowego osoby.docx
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:56 39KB pobierz plik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc Załącznik nr 9 do SIWZ - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:56 34.5KB pobierz plik: Załącznik nr 9 do SIWZ - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc
Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.doc Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.doc
Zamówienia publiczne
19-10-21 13:57 35.5KB pobierz plik: Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.doc
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
Zamówienia publiczne
19-11-06 15:47 867.92KB pobierz plik: Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Informacja o wyborze oferty
19-11-22 11:41 616.15KB pobierz plik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf