do góry

Zrealizowane

Szczegóły zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego
Zamawiający Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
powiat:
Warszawa
gmina:
Warszawa
adres:
ul. Podchorążych (Śródmieście) 38
00-463 Warszawa
tel. centrala:
225233510
tel. stanowisko kierowania:
225233512
fax:
226286575
Numer postępowania BF-IV-2370/11/19
Status zrealizowane
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-10-29
Termin składania ofert 2019-11-08 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Krzysztof Zieliński tel. 22 523 33 35 e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl Katarzyna Owsianko tel. 22 523 33 10 e-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl

wszystkie zamówienia

Powiązane pliki [ 14 ]
  Nazwa pliku / Kategoria Data publikacji Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu
19-10-29 14:30 2.16MB pobierz plik: Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
19-10-29 14:30 13.15MB pobierz plik: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:31 62.73KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ - Streszczenie oferty.doc Załącznik nr 3 do SIWZ - Streszczenie oferty.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:31 50.5KB pobierz plik: Załącznik nr 3 do SIWZ - Streszczenie oferty.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:32 41.5KB pobierz plik: Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:32 45KB pobierz plik: Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wykluczenia z postępowania.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:32 36.5KB pobierz plik: Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:32 38.5KB pobierz plik: Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc Załącznik nr 8 do SIWZ - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:32 34.5KB pobierz plik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Tajemnica przedsiębiorstwa.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.doc Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.doc
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:33 34.5KB pobierz plik: Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.doc
Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz cenowy.docx Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz cenowy.docx
Zamówienia publiczne
19-10-29 14:33 34.58KB pobierz plik: Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz cenowy.docx
Odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania.pdf
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
19-11-05 15:29 1.37MB pobierz plik: Odpowiedzi na pytania.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
Zamówienia publiczne
19-11-08 14:27 800.59KB pobierz plik: Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wyborze oferty.pdf Informacja o wyborze oferty.pdf
Informacja o wyborze oferty
19-11-28 15:13 606.08KB pobierz plik: Informacja o wyborze oferty.pdf