do góry

Zrealizowane

Znaleziono 139 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa i wdrożenie przełączników sieci LAN 2016-07-15 2016-08-01 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
WYKONANIE REMONTU PLACU MANEWROWEGO I TERENU ZAPLECZA ORAZ WYKONANIA REMONTU ZJAZDU/WJAZDU PRZY OBIEKCIE PSP MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. MAJDAŃSKIEJ 38/40 W WARSZAWIE. 2016-07-08 2016-07-25 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICZEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIAŁAŃ NA WODZIE 2016-07-01 2016-07-08 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2016-06-22 2016-06-30 SA PSP Poznań
Remont pokrycia dachów wraz z wymianą elementów obróbek blacharskich budynków A i F. 2016-06-14 2016-07-06 SA PSP Poznań
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla jednostek PSP woj. mazowieckiego. 2016-06-14 2016-07-26 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego klasy średniej. 2016-05-24 2016-07-05 SA PSP Poznań
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji. 2016-04-21 2016-04-29 SA PSP Poznań
Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do siedziby Zamawiającego. 2016-04-12 2016-04-20 SA PSP Poznań
Rozbudowa Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy obejmująca budowę segmentów zakwaterowania - roboty wykończeniowe 2016-03-10 2016-03-25 SP PSP Bydgoszcz
  • Pierwsza
  • Poprzednia
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14