do góry

Zrealizowane

Znaleziono 137 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Wykonanie robót budowlanych pod kontenerowy, modułowy trenażer ratowniczy. 2015-08-12 2015-08-27 SA PSP Poznań
Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa KW PSP w Warszawie - III Etap Zagospodarowanie terenu. 2015-08-11 2015-08-26 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Zadanie 1- Dostawa namiotu pneumatycznego Zadanie 2 -Dostawa plandek pokryciowych. 2015-07-30 2015-08-06 SA PSP Poznań
Dostawa średnich samochodów ratowniczo gaśniczych 2015-07-27 2015-09-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Rozbudowa Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy obejmującą budowę budynku garażowo-magazynowego oraz 3 segmentów zakwaterowania 2015-07-23 2015-08-20 SP PSP Bydgoszcz
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2015-07-16 2015-07-27 SA PSP Poznań
Dostawa naczepy transportowej z podestem ruchomym 2015-07-14 2015-07-22 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa