do góry

Zrealizowane

Znaleziono 140 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KP PSP w Otwocku. 2019-08-16 2019-09-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont, przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie. 2019-08-12 2019-08-30 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont pomieszczeń budynku Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie 2019-08-08 2019-08-23 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa i wdrożenie systemu sieciowego dla centrum przetwarzania danych 2019-06-13 2019-07-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Usługi kompleksowego sprzątania budynku nr 4 KG PSP 2019-06-13 2019-06-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie - etap II. 2019-05-27 2019-06-14 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa i wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz instalacji stałego urządzenia gaśniczego 2019-04-04 2019-04-26 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Wykonanie remontu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu wokół budynku stołówki Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. 2019-03-26 2019-04-10 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie: Przebudowa budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji. 2019-01-21 2019-02-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną Ognik. 2018-12-24 2019-02-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Następna
  • Ostatnia