do góry

Zrealizowane

Znaleziono 135 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Druk, skład i łamanie oraz dostawa czasopisma „Przegląd Pożarniczy” w 2019 r. 2018-11-02 2018-11-13 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa sprzętu komputerowego 2018-10-29 2018-11-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Remont placu i magazynów KP PSP w Białobrzegach 2018-10-22 2018-11-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa bezzałogowych platform latających przeznaczonych do wykorzystywania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych wraz z oprzyrządowaniem 2018-09-25 2018-11-05 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa urządzeń dla systemu bezpieczeństwa DC SWD PSP 2018-09-21 2018-10-30 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa urządzeń sieciowych oraz szaf rack - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-08-29 2018-09-06 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci LAN 2018-08-10 2018-09-18 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa monitorów, laptopów i tabletów dla CPR w Radomiu. 2018-07-11 2018-07-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Zakup 3 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2018-05-16 2018-05-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2018-05-14 2018-05-22 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Następna
  • Ostatnia