do góry

Zrealizowane

Znaleziono 137 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Zakup 3 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2018-05-16 2018-05-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2018-05-14 2018-05-22 SA PSP Poznań
Organizacja szkolenia dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-05-10 2018-05-18 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej. 2018-03-27 2018-04-05 SA PSP Poznań
Dostawa pralnico-suszarek do ubrań specjalnych na potrzeby Kp/KM PSP woj. mazowieckiego. 2018-02-21 2018-03-01 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania 2018-02-20 2018-02-28 SA PSP Poznań
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40. 2018-02-13 2018-02-22 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich. 2018-01-30 2018-02-08 SA PSP Poznań
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 2018-01-03 2018-01-11 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników 2018-01-02 2018-01-11 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Następna
  • Ostatnia