do góry

Zrealizowane

Znaleziono 140 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich. 2018-01-30 2018-02-08 SA PSP Poznań
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 2018-01-03 2018-01-11 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników 2018-01-02 2018-01-11 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa kwaszonek warzywnych. Dostawa warzyw i owoców 2017-12-28 2018-01-08 SA PSP Poznań
Dostawa wody mineralnej. Dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych 2017-12-27 2018-01-03 SA PSP Poznań
Dostawa 3 zestawów pojemnika platformowego do przewozu czynników CBRN wraz z robotem 2017-12-27 2017-02-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. 2017-12-18 2017-12-29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych. 2017-12-14 2017-12-22 SA PSP Poznań
Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych. 2017-12-13 2017-12-21 SA PSP Poznań
Druk, skład i łamanie oraz dostawę 12 numerów czasopisma Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Przegląd Pożarniczy”. 2017-11-24 2017-12-01 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Następna
 • Ostatnia