do góry

Zrealizowane

Znaleziono 141 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa mebli na kondygnację poddasza budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2017-10-02 2017-10-17 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa i wdrożenie systemu wydruku. 2017-10-02 2017-10-11 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na kondygnacji poddasza budynku nr 4 KG PSP 2017-09-29 2017-10-16 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 2 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 2017-09-21 2017-10-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – dostawa aktywnych urządzeń sieciowych WAN. 2017-09-05 2017-10-17 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mebli do sal sypialnych. 2017-08-10 2017-08-21 SA PSP Poznań
Dostawa gazu ziemnego dla jednostek PSP woj. mazowieckiego 2017-07-28 2017-09-12 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-27 2017-08-11 SA PSP Poznań
Dostawa samochodu kwatermistrzowsko operacyjnego do przewozu ratowników i sprzętu specjalistycznego. 2017-07-26 2017-08-04 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Mławie 2017-07-19 2017-08-29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa