do góry

Zrealizowane

Znaleziono 137 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – dostawa aktywnych urządzeń sieciowych WAN. 2017-09-05 2017-10-17 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mebli do sal sypialnych. 2017-08-10 2017-08-21 SA PSP Poznań
Dostawa gazu ziemnego dla jednostek PSP woj. mazowieckiego 2017-07-28 2017-09-12 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-27 2017-08-11 SA PSP Poznań
Dostawa samochodu kwatermistrzowsko operacyjnego do przewozu ratowników i sprzętu specjalistycznego. 2017-07-26 2017-08-04 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Mławie 2017-07-19 2017-08-29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-07-14 2017-07-24 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2017-07-14 2017-07-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej. 2017-06-23 2017-07-04 SA PSP Poznań
Dostawa samochodu osobowo-towarowego (samochód specjalny). 2017-05-29 2017-06-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa