do góry

Biuro Finansów

Telefon: +48 22 523 34 67, Fax: +48 22 523 39 91

Wydziały:

1) Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;
2) Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;
3) Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;
4) Wydział Zamówień Publicznych;
5) Wydział Dotacji dla OSP;
6) Sekcja Funduszy Europejskich.