do góry

Biuro Informatyki i Łączności

Telefon: +48 22 523 31 12, Fax: +48 22 523 31 11

Wydziały:

1) Wydział Systemów Teleinformatycznych;
2) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.