do góry

Biuro Informatyki i Łączności

Telefon: +48 22 523 31 12, Fax: +48 22 523 31 11

Wydziały:

  1. Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych;
  2. Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych